​​Tổng Lãnh sự quán Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Battambang - Vương quốc Campuchia
 Đia chỉ: Road No. 03 – Battambang province – Kingdom of Cambodia.
Tel: (+855) 536 888 863
​Fax: (+855) 536 888 866
Email:  consul.battambang@mofa.gov.vn ; vnconsul.battambang@yahoo.com.vn

Điện thoại ngoài giờ hành chính: (+855) 536 888 868 )


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​