DANH SÁCH CÁN BỘ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

I. Lãnh đạo cơ quan đại diện
Lê Tuấn Khanh, Tổng Lãnh sự
Điện thoại di động: 0979636636

Điện thoại cơ quan: 0536 888 863

Email: LTK2018@mofa.gov.vn
 
II. Tổ tổng hợp
Phạm Trọng Tư, Lãnh sự
Điện thoại: Cơ quan:0536 888 864
                Di động: 0889216789
Email: tupt@mofa.gov.vn

Ngô Quốc Hoàn,.Lãnh sự
Điện thoại: Cơ quan:
                Di động: 0978198989
Email: quochoan@mofa.gov.vn
 

III. Tổ Lãnh sự
Nguyễn Thị Huyền, Lãnh sự
Điện thoại: Cơ quan:
               Di động: 0312888999
Email: huyennguyen@mofa.gov.vn
Phạm Tiến Dũng, Lãnh sự
Điện thoại: Cơ quan:
                Di động: 0713116789
Email: tiendung@mofa.gov.vn.

IV. Tổ Văn phòng
Bùi Thị Phương Lan, Phó Lãnh sự
Điện thoại: 0713199986

Điện thoại cơ quan: 0536 888 866
Email: manhnd@mofa.gov.vn.
 
V. Đường dây nóng bảo hộ công dân

Điện thoại: (+855)536 888 863
Email: battambang.kh@mofa.gov.vn
Lê Tuấn Khanh, Tiếng Khmer - Việt
Điện thoại DĐ: 0979636636
Email: LTK2008@mofa.gov.vn
 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​