TIỂU SỬ 

Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

tại Battambang - Vương quốc Campuchia


IMG_2274.JPG

Tổng lãnh sự Nguyễn Sơn Thủy


Thông tin cá nhân

Tổng Lãnh sự Nguyễn Sơn Thủy sinh năm 1959 tại Hà Nội. Ông am hiểu về đất nước, văn hóa, con người Campuchia và có nhiều năm gắn bó với công tác biên giới lãnh thổ. 

Ông đã lập gia đình và có hai con.

Học vấn

Cử nhân Khoa học Chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh). 

Cử nhân Luật tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học quốc gia Hà Nội).

Thông thạo tiếng Khmer và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Sự nghiệp Ngoại giao

Tháng 5 năm 2014 ông được tiến cử làm Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Battambang, Vương quốc Campuchia. 

Trước khi vào ngành Ngoại giao, Tổng Lãnh sự Nguyễn Sơn Thủy đã công tác tại Trường Nguyễn Ái Quốc VII, Trường Chính trị Đặc biệt và Học viện Nguyễn Ái Quốc từ năm 1980 đến năm 1991. Ông vào ngành Ngoại giao năm 1991 với những chức vụ là Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, rồi Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây thuộc Ban Biên giới của Chính phủ (sau này là Vụ Biên giới phía Tây thuộc Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao). Từ năm 2005 đến năm 2009, ông được bổ nhiệm làm Tham tán, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Trở về Việt Nam, từ năm 2009 đến năm 2013, ông được cử giữ chức Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng, Vụ Biên giới phía Tây, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao; là Trưởng Nhóm Công tác Đặc biệt đàm phán, giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ Việt Nam - Campuchia.

Tặng thưởng

Với những đóng góp tích cực trong quá trình công tác, Tổng Lãnh sự Nguyễn Sơn Thủy đã được nhận Bằng khen của Trưởng Ban Biên giới của Chính phủ (năm 2000), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (các năm 2005 và 2012) và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao (năm 2010).  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​